Aplikácie

Prírodný jódový koncentrát je vhodný na výrobu akýchkoľvek potravinárskych výrobkov,
pri ktorých sa používa voda (napr.: mäsové, pekárenské, mliečne a iné výrobky, nealkoholické a nízko alkoholické nápoje, džúsy, minerálne a stolové vody),
alebo sa vyžaduje jeho prášková forma (napr.: múka, soli a iné).

Prírodný jódový koncentrát funguje najlepšie
V KOMBINÁCII s pramenitou vodou

Nízkomineralizované vody – 244,4 mg/l – sú vhodné na každodenné pitie (na rozdiel od vysoko mineralizovaných vôd). Odporúčame, aby 1,5 l fľaša obsahovala 150 mcg prírodného jódu, čo predstavuje 100 % odporúčanej dennej dávky (ODD) pre dospelú osobu podľa EU 1169/2011, ICCIDD, WHO, UNICEF.

Deti a ženy v plodnom veku patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Jód je dôležitý pre ženy, aby mohli udržať tehotenstvo a potom zabezpečiť správnu funkciu štítnej žľazy dieťaťa po narodení.
Voda má nízku mineralizáciu: 225 mg/l.

Vody obohatené o prírodný jód získavajú veľkú
KONKURENČNÚ VÝHODU

Svetové ocenenia Vôd s prírodným jódom
– Certifikát Excelencie pre humanitné zameranie v sociológii, MEDICINA ALTERNATIVA Graz, 2008
– Zlaté ocenenie pre IODICA, MEDICINA ALTERNATIVA, Srí Lanca, 2010, 2014 a 2016
– Ocenenie v kategórii inovatívnych produktov, SIAL China 2010
– Zlaté ocenenie „NAJLEPŠIA ZDRAVOTNÁ VODA 2016“, Rakúsko, 2016
– Zlaté ocenenie kvality, Monde Selection, Brusel, 2021