O nás

Chránime správne fungovanie štítnej žľazy
pomocou prírodného jódového koncentrátu
a jeho aplikácií - IODEX

 

SILUR TRADE, spol. s r.o. je malá a inovatívna spoločnosť, ktorá poskytuje odborné znalosti a expertízy pre široké spektrum aplikácií prírodného jódového koncentrátu najmä pre potravinársky a poľnohospodársky priemysel podľa platných noriem a smerníc.

Použitie PRÍRODNÉHO JÓDOVÉHO KONCENTRÁTU pre človeka, jeho stabilita, hygienické požiadavky a technológie používané pri jeho spracovaní potvrdzujú certifikáty vydané akreditovanými inštitúciami a laboratóriami v EÚ.

Náš prírodný jód spĺňa kritériá certifikácie HACCP, ISO 9001 a VEGAN a predáva sa pod našou obchodnou značkou IODEX ako doplnok stravy na predaj v lekárňach, predajniach zdravej výživy a drogériách.

Naším cieľom je DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA s:

Výrobnými
spoločnosťam

Distribučnými
spoločnosťami

Obchodnými
spoločnosťami

Vládami
jednotlivých krajín

 

v RÔZNYCH OBLASTIACH SVETA na riešenie tohto globálneho zdravotného problému pre všetkých ľudí bez rozdielu farby pleti, rasy a sociálneho postavenia.

Spoločnostiam, ktoré majú inovatívny sklon a silu na svojom vlastnom trhu,
ponúkame jednoduchý, rýchly a nákladovo efektívny spôsob vytvorenia produktu alebo produktovej rady
na základe nášho prírodného jódového koncentrátu.

SME PRIPRAVENÍ NA VAŠE NÁPADY

Získajte významnú konkurenčnú výhodu na globálnom trhu
ktorému chýba kvalitný jód